Privacy Statement De Loods

Privacy statement De Loods Personal Training + Coaching
Deze website wordt beheerd door De Loods Personal Training + Coaching.
Als je gebruik maakt van de website van De Loods Personal Training + Coaching en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat. Hieronder kun je lezen welke gegevens De Loods Personal Training + Coaching kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze gehele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een proefles van De Loods Personal Training + Coaching.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van onze website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

– Navigatie door de website.
– Invullen van formulieren bij een aanvraag voor een proefles bij De Loods Personal Training + Coaching of gewoon door het stellen van een vraag.

Wat doen we met je gegevens?
De Loods Personal Training + Coaching bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

– Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
– Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
– Het afwikkelen van betalingen;
– Het opbouwen van een contacthistorie

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. De Loods Personal Training + Coaching streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt De Loods Personal Training + Coaching jouw gegevens?
De Loods Personal Training + Coaching gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest/lezen. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die De Loods Personal Training + Coaching van jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij ons. Je kunt op basis van de uitkomsten De Loods Personal Training + Coaching ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Je hebt de volgende rechten:

– krijg uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– krijg inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– laat fouten corrigeren
– laat verouderde persoonsgegevens verwijderen
– trek jouw toestemming in
– maak bezwaar tegen een bepaald gebruik

Let op dat jij altijd duidelijk aangeeft wie je bent. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we niet de gegevens van een verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door De Loods Personal Training + Coaching. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via lonneke@ptindeloods.nl.

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement
De Loods Personal Training + Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van onze Privacy Statement laat het ons dan weten. We streven naar optimale transparantie in onze samenwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens
Vind jij dat we je niet op de juiste manier helpen of inlichten? Dan heb je het recht dit te melden bij de toezichthouder Autoriteit PersoonsgegevensDank voor jouw aandacht. We hopen dat deze verklaring een helder inzicht heeft gegeven.